.

.
.

.

.
.

.

.
.

Khamis, 28 Oktober 2010

TATABAHASA DALAM PERKAMUSAN MELAYU : KE ARAH KESEMPURNAAN

Pengenalan

- Kamus tatabahasa diadakan adalah bertujuan sebagai sebuah rujukan yang setanding dengan kamus- kamus lain seperti Kamus Besar Indonesia.

Maklumat yang terdapat dalam kamus:

- Dalam kamus tatabahasa sebagai rujukan para pengguna. Kamus tersebut perlu beberapa maklumat seperti unsur morfologi & sintaksis

i) Morfologi: mengkaji bentuk kata, gabungan kata, imbuhan, dan kelas kata.

ii) Sintaksis : kata- kata lain yang mengeringi, sesuatu kata & pola penyusunan ayat.

Kepentingan tatabahasa dalam perkamusan

- Pengguna dapat meningkatkan kemahiran berbahasa dengan merujuk kamus dengan serampang dua mata.

- Mencari maklumat tentang tatabahasa.

Maklumat tatabahasa dalam Kamus Umum Bahasa Melayu Umum Dewan ( KBUMD ) memuatkan 100,000 kata dengan pelbagai maklumat linguistik.

Asas kepada kamus KBUND adalah Tatabahasa Dewan Nik Safiah Karim bagi menentukan maklumat bahasa.

Mengatasi persoalan & isu tatabahasa.

Kertas kerja ini terbahagi kepada maklumat ketara & kelas kata.

- Maklumat ketara: maklumat yang mudah digarap oleh pengguna kamus seperti jelas kedudukannya, dan kelas kata, serta nota tatabahasa.

- Membantu pengguna kamus untuk menggunakan kata dalam ayat yang betul.

- Dalam tesis PhD Fadil Jamal ( 1992 ) kelas kata merupakan 6 perkara yang sering dirujuk oleh pengguna bahasa.

- Kelas kata: Kamus paling awal memasukan kelas kata ialah Kamus Melayu ( Haji samsudin Mohd Yunus 1964 ), kamus lain:

*Kamus Pelajar Knisma oleh Ahmad muhamad musaini ( 2001 )

* Kamus Delta oleh Lutfi Abas & Awang Sarian ( 1993 )

*Kamus Baku Federa oleh Abdul Aziz Rahman ( 1994 )

Masalah Kelas Nama

- Maklumat kelas kata tidak dimasukkan setiap kali kata baru masukkan.

- Pernah dibahaskan oleh Asraf ( 1994 ), di sebabkan masalah kelas kata itu sendiri.

- Tidak ada kesepakatan tentang jumlah & nama- nama kelas dalam bahasa Melayu.

Penjelasan tentang Kamus Umum Bahasa Melayu Dewan ( KUBMU )

Tatabahasa Dewan

Kata Nama

Kata nama am

Kata nama khas

Kata ganti nama

KUBMU

Kata nama( n )

Kata ganti nama ( ng )

Kata kerja

Kata kerja

Kata kerja transitif

Kata kerja tak transitif

Kata kerja pelengkap

Kata adjektif

(sama)

Kata adjektif

(sama)

Nota pengguna

- nota pengguna @ keterangan dalam kotak yang diletakkan sebelum @ selepas takrif yang berupa maklumat tentang pola penggunaan sesuatu kata.

Perubahan kelas kata

- proses pengimbuhan & penggandaan akan mengakibatkan perubahan sesuatu kelas kata tersebut.

Tujuan : pengguna dapat mengetahui sumber kata & proses pembentukan kata & proses pembentukan kata.

Takrif: - takrif adalah kata tugas ( kata sendi, kata hubung, kata pengas) & kata imbuhan contoh beR-, peN-…-an), di hurai dalam bentuk nahu iaitu dari segi fungsinya secara langsung.

- Pengguna dapat memperoleh maklumat kata berkenaan dari segi cara penggunaanya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan